Huisregels

 • Er wordt alleen op afspraak gewerkt.
 • Een afspraak afzeggen of annuleren? Geef dit dan tijdig aan. Wanneer de afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd, ben ik genoodzaakt 50% van de behandeling in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd. De factuur wordt per app verzonden.
 • Meer dan vijftien minuten te laat? Dan kan de afspraak helaas niet doorgaan en moeten we een nieuwe afspraak inplannen.
 • De betaling van behandelingen kan zowel contant als per pin. Betalingen moeten altijd in de salon worden voldaan.
 • Uit hygiënisch oogpunt en om een goede hechting van het kunstproduct te verzekeren, is het niet toegestaan om te roken, eten of drinken tijdens een behandeling.
 • Op de behandelingen geldt een garantie van een week. Die garantie is alleen geldig als de onderhoudstips goed in acht zijn genomen.
 • Bij een eerste behandeling dienen de nagels vrij te zijn van kunstproduct. Wanneer het product niet door mij is gezet, worden er extra kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van het product.
 • Wanneer er een schimmel of bacterie op de nagel wordt geconstateerd, zal ik doorverwijzen naar een huisarts en de behandeling staken.
 • In de salon wordt met chemische stoffen gewerkt. Om die reden zijn er geen kinderen toegestaan in de salon.
 • Vanwege de beperkte ruimte is het helaas niet mogelijk om andere personen mee te nemen tijdens de behandeling.
 • Vanaf 18 jaar is iedereen van harte welkom in de salon. Behandelingen worden niet uitgevoerd bij personen onder de 18 jaar. Vanaf 17 jaar uitzonderlijk met toestemming van een ouder.
 • De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van de door de cliënte verstrekte informatie of onvolledige informatie over bijvoorbeeld ziekten, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.